Uvjeti i odredbe za izradu web stranice

Svaka web stranica će biti izrađena u najnaprednijem softveru na svijetu trenutno: WordPress

Stranica će biti napravljena na Premium Template-u, kojim ima ocjene 5 zvjezdica, i prema najnovijim standardima u svijetu web dizajna, što osigurava dugoročnost web stranice.

U cijenu je uključeno:

a) Izrada prve verzije stranice

b) Ispravke verzije prve stranice (jedana lista ažuriranja)

c) Druga verzija web stranice

d) Postavljanje web stranice na server i domenu

e) Optimizacija stranice za sve uređaje (PC, Lapop, tablet i  mobitel)

f) Stvaranje računa e pošte na serveru (ali ne i postavljanje klijenta pošte na vašem kompjuteru)

g) Video upute na našem jeziku o tome kako koristiti web stranicu u pozadini i kako dodati i mijenjati sadržaje

Troškovi hostinga i domene nikada nisu uključeni u troškove izrade web stranice, pa ih stoga morate platiti odvojeno tvrtki koju odaberete.

Naručitelj će unaprijed platiti polog u iznosu od 50% od ugovorene cijene prije početka radova.

Naručitelj bi trebao pružiti sav potreban materijal za izradu web stranice što je prije moguće prije bilo kakvog posla, a to uključuje:

a) Primjer web stranice koja vam se sviđa

b) Slike

c) Tekstovi

d) Logotip u .png formatu s prozirnom pozadinom (ako ga imate)

e) Podaci za kontakt (e-adresa, telefonski broj, adresa)

f) Lista želja i funkcionalnosti koju bi web stranica trebala imati

Naručitelj bi trebao poslati primjer web stranice koja sadrži elemente koje želi imati na stranici ili naznačiti da želi identičnu ili sličnu stranicu. U ovom primjeru naručitelj je dužan detaljno objasniti i jasno navesti što želi imati na svojoj stranici.

Ako naručitelj nema konkretan primjer i nije jasno definirao šta točno želi, Voxern će napraviti modernu stranicu, a naručitelj ima pravo zatražiti ažuriranja jednom besplatno u roku od 15 dana.

Jedan set izmjena web stranice je uključen u dogovorenu cijenu. Klijent ima pravo na ispravke prve verzije koja mu je dostavljena i dostavit će popis svih izmjena koje želi izvršiti na drugu verziju stranice. 

Krajnji rok za dostavu liste besplatnih izmjena je 15 dana od dana dostave prve verzije klijenutu. 

Dodatne promjene će se naplatiti. Sve što naručitelj nije spomenuo na popisu želja i funkcionalnosti ili ukoliko nije dostavio listu besplatnih izmjena, a kasnije se zatraži da se doda na stranicu, dodatno će biti naplaćeno, ovisno o vremenu koje je potrebno za obavljanje tog posla, a to će koštati 20 eura po radnom satu .

Gotova stranica će se aktivirati na željenom serveru i domeni nakon što se izvrši puna uplata, klijent će dobiti korisničko ime i lozinku za povezivanje sa stranicom.

Uplaćeni depozit neće se vratiti klijentu ako klijent nije zadovoljan konačnim rezultatom.

Vrijeme izrade web stranice je 7 do 15 dana, ovisno o složenosti stranice, a može biti i duži ukoliko se radi o složenijem projektu. Rok započinje od datuma uplate pologa, pod uvjetom da je sav materijal predan. Većina stranica završi u 7 dana (prva verzija). Ako želite kraći rok, to je moguće ali po dogovoru.

Ponekad jednostavno nije moguće izvršiti promjene onako kako klijent želi, jer predložak koji se koristi može imati neka ograničenja i ne podržava takve elemente na tom mjestu. U ovom slučaju promjene će se izvršiti na sličan, ali najbolji način.

Pozicioniranje na tražilicama i oglašavanje web mjesta nije uključeno u cijenu. Mi ne možemo garatirati da će vaša stranica biti indexirana na trazilica niti možemo garantirati da će biti na bilo kojoj stranici rezultata tražilice jer to ovisi iskljucivo od uvjeta koje postavljaju trazilice.

Pisanje blogova nije uključeno u cijenu, osim demonstracija koje moraju biti na stranici da bi stranica ostala prazna ( najviše 3 posta )

Održavanje web stranice nije uključeno u cijenu, te Voxern nije odgovoran za tehničke poteškoće nastale nakon dovršetka stranice. Voxern neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu bilo kakvim mogućim hakiranjem Stranice nakon što je predana naručitelju.

Voxern nije i neće biti odgovoran za bilo kakve pravne poteškoće koje su nastale nakon prebacivanja stranice na server naručitelja.

Naručitelj je dužan provjeriti zakone u svojoj državi i globalne zakone te na osnovu tih zakona voditi i održavati svoju stranicu.

Voxern nakon predaje stranice klijentu nije odgovoran za tu stranicu niti je dužan snositi bilo kakve troškove izazvane postojanjem te stranice. 

Sve troškove za eventualne licence za alate i tehnologije koje koristi stranica uklučujući troškove za hosting i domenu naručitelj je dužan snositi sam i voditi računa o redovnom održavanju stranice i voditi računa da stranicu treba s vremena na vrijeme prilagođavati zakonima države u kojoj se nalazi, zakonima Evropske unije i globalnim zakonima.

Voxern pruža uslugu izrade web stranice i naplaćuje radno vrijeme koje je potrebno da se stranica i napravi a naručitelj je vlasnik stranice i odgovoran je za tu stranicu u potpunosti te je odgovoran za sve tehničke i pravne probleme koji mogu nastati kao rezultat postojanja te stranice.

Troškovi izrade web stranice ne uključuju instalaciju ili postavljanje aplikacija trećih strana ili drugih mrežnih programa, poput postavljanja softvera za primanje e-pošte na računalo.

Dobavljač nije odgovoran za pad prometa na web stranici ili za loše pozicioniranje na tražilicama koje bi moglo proizaći iz zamjene postojeće web stranice novom ili kao rezultat izmjena postojeće stranice.

Tijek događaja:

a) Dogovor o cijeni i pojedinostima

b) Dostava materijala Voxernu

c) Uplata depozita

d) Početak rada

e) Isporuka prve verzije

f) Dostava jedne liste ispravki Voxernu te obrada ti ispravki

g) Isporuka druge verzije stranice

h) Isplata drugog dijela dogovorenog iznosa

i) Prijenos na željeni server i domenu

j) Klijent dobiva pristup stranici u pozadini (korisničko ime i lozinka) i video upute kako koristiti stranicu i dodati i mijenjati sadržaje

Svrha i cilj ovih uvjeta je obostrano zadovoljstvo stranaka kako bi se izbjegle moguće nesuglasice i nerealna očekivanja, te da se utvrdi šta je tačno uključeno u cijenu a šta nije prije početka radova.

Voxern pristaje napraviti web stranicu za svakog klijenta koji uplati depozit u roku od 7 do 15 dana.

Napominjemo da je većina web stranica dovršena u roku od 7 dana (prva verzija).

Ako web stranica nije napravljena ( iako se to još nije dogodilo ) , Voxern će vratiti uplaćeni depozit. 

Uplatom depozita potvrđujem da se slažem sa svim gore navedenim uvjetima i želim angažovati Voxern za izradu nove ili redizajn postojeće web stranice.

Uvjeti i odredbe za izradu grafičkog dizajna

Svaka dizajn će biti izrađen u najnaprednijem softveru na svijetu trenutno: Adobe Photoshop ili Adobe Ilustrator 

U cijenu je uključeno:

a) Izrada prve verzije dizajna

b) Ispravke prve verzije dizajna stranice ( jedana lista ažuriranja)

c) Druga verzija dizajna

d) Vector file

e) Png File spreman za print u dimenzijama koje želite

f ) 3D Prezentacija u vidu reklame na zgradi ili slično

Naručitelj će unaprijed platiti polog u iznosu od 50% od ugovorene cijene prije početka radova.

Naručitelj bi trebao pružiti sav potreban materijal za izradu dizajna a tu spada

a) Primjer dizajna koji vam se sviđa

b) Slike

c) Tekstovi

d) Boje koje preferirate

Ako naručitelj nema konkretan primjer i nije jasno definirao šta točno želi, Voxern će napraviti moderan dizajn, a naručitelj ima pravo zatražiti ažuriranja jednom besplatno.

Jedan set korekcija dizajna je uključen u dogovorenu cijenu. Klijent ima pravo na ispravke prve verzije koja mu je dostavljena i dostavit će popis svih ispravki koje želi izvršiti na drugu verziju dizajna. Dodatne promjene će se naplatiti. Sve što klijent nije spomenuo prije početka radova dodatno će biti naplaćeno, ovisno o vremenu koje je potrebno za obavljanje tog posla, a to će koštati 20 eura po radnom satu .

Uplaćeni depozit neće se vratiti klijentu ako klijent nije zadovoljan konačnim rezultatom.

Vrijeme izrade dizajna je 2 do 15 dana, ovisno o složenosti projekta. Rok započinje od datuma uplate pologa, pod uvjetom da je sav materijal predan. 

Ponekad jednostavno nije moguće izvršiti promjene onako kako klijent želi, jer predložak koji se koristi može imati neka ograničenja i ne podržava takve elemente na tom mjestu. U ovom slučaju promjene će se izvršiti na sličan, ali najbolji način.

Tijek događaja:

a) Dogovor o cijeni i pojedinostima

b) Dostava materijala Voxernu

c) Uplata depozita

d) Početak rada

e) Isporuka prve verzije

f) Dostava jedne liste ispravki Voxernu te obrada ti ispravki

g) Isporuka druge verzije dizajna

h) Isplata drugog dijela dogovorenog iznosa

i) Prijenos materijala na željeni mail

Svrha i cilj ovih uvjeta je obostrano zadovoljstvo stranaka kako bi se izbjegle moguće nesuglasice i nerealna očekivanja, te da se utvrdi šta je tačno uključeno u cijenu a šta nije prije početka radova.

Ako dizajn nije napravljen, Voxern će vratiti uplaćeni depozit. 

Uplatom depozit potvrđujem da se slažem sa svim gore navedenim uvjetima i želim angažovati Voxern za izradu grafičkog dizajna.

Voxern
Logo
vraćanje izvorne lozinke
Uporedite
  • Cijeli (0)
Uporedite
0
Košarica